Naciśnij enter aby zobaczyć wyniki lub esc aby anulować.

W co inwestować pieniądze?

Inwestowanie w porównaniu do oszczędzania jest aktywnym sposobem na pomnażanie pieniędzy i maksymalizację zysków w krótkim lub dłuższym okresie. Gdyby porównać oprocentowanie i zyski płynące z inwestycji pewnej kwoty oraz zyski z oprocentowania konta oszczędnościowego czy lokaty, na którą zostałaby wpłacona ta sama suma, okazałoby się, że inwestowanie pozwala zarobić znacznie więcej. Jest jednak też ryzykowne. W co inwestować pieniądze?

 

Rodzaje inwestycji możemy podzielić według celu inwestycyjnego. W takim zestawieniu inwestycje są podzielone na bezpieczne i przynoszące stosunkowo niewielkie zyski oraz na agresywne – czyli najbardziej ryzykowne (można utracić nawet cały włożony kapitał!), ale też najbardziej opłacalne pod względem zysków.

Inwestycje – jakie są rodzaje inwestycji?

Najbezpieczniejsze inwestycje dla początkujących w temacie inwestowania to fundusze rynku pieniężnego, czyli takie, których środki są lokowane w bezpieczne instrumenty finansowe (bony skarbowe, obligacje z terminem wygaśnięcia krótszym niż rok, lokaty), oraz fundusze papierów dłużnych (w tym obligacje skarbowe z długim terminem wykupu, komunalne.

 

Dzięki tym funduszom można gromadzić oszczędności przez dłuższy czas, osiągając większe zyski w porównaniu do tradycyjnych lokat bankowych czy kont oszczędnościowych. Fundusz papierów dłużnych nie inwestuje w akcje, więc inwestycja nie jest obarczona dużym ryzykiem strat. Inwestycje w obligacje i bony skarbowe są nazywane także funduszami stabilnego wzrostu.

W co opłaca się inwestować pieniądze?

Na to pytanie można odpowiedzieć dwojako, wymieniając zarówno fundusze inwestycyjne, jak i przyszłe cele inwestycji: godną emeryturę czy studia dzieci. Największe zyski przynoszą fundusze akcji, ale są one przeznaczone dla osób doświadczonych w inwestowaniu i mających zaplecze finansowe na wypadek utraty kapitału – a nawet strat przewyższających włożony kapitał. Do tematu inwestowania na emeryturę i studia dzieci można podejść dwojako.

 

Z jednej strony – jak najwcześniej założyć IKE lub IKZE, a dla dzieci – długoterminową lokatę lub konto oszczędnościowe, do którego dziecko otrzyma dostęp w wieku 18 lat, lub od razu zacząć inwestowanie w bezpieczne obligacje, aby z czasem nabrać doświadczenia i podejmować choćby minimalne ryzyko dla dużo większych zysków. W miarę jedzenia rośnie apetyt – jednak aby się nie przejeść, chociaż na początku trzeba być ostrożnym.