Naciśnij enter aby zobaczyć wyniki lub esc aby anulować.

Dlaczego warto założyć lokatę?

Lokata krótkoterminowa lub długoterminowa to jeden z produktów bankowych, oprócz np. konta oszczędnościowego, pozwalający na odłożenie określonej kwoty na wybrany okres, podczas którego pieniądze na siebie pracują. Każda lokata jest oprocentowana, a oprocentowanie może być mniejsze lub większe w zależności od wpłaconych środków pieniężnych oraz czasu trwania lokaty. Dlaczego warto założyć lokatę?


Kiedy zakładasz lokatę, przekazujesz bankowi swoje środki pieniężne na przechowanie na określony czas. Po upływie tego okresu otrzymujesz swoje pieniądze z powrotem, powiększone o odsetki. Jak nie jest trudno zgadnąć, lokata opłaca się bardziej niż trzymanie pieniędzy w skarpecie, skąd możesz dowolnie podkradać samemu sobie oszczędności. Tymczasem w przypadku lokaty korzystanie z oszczędności jest ograniczone. Dlaczego warto założyć lokatę?

Lokata terminowa – najpopularniejszy sposób oszczędzania?

Banki oferują wiele rodzajów lokat, z czego jedne z najpopularniejszych lokat to lokaty terminowe: krótkoterminowe i długoterminowe. Oprocentowanie lokaty jest zależne m.in. od czasu, na jaki lokata została założona, oraz wysokości wpłaconych środków. Lokatę zamiast konta oszczędnościowego najczęściej wybierają osoby, które mają dużo pieniędzy do odłożenia i chcą, aby nie leżały bezczynnie na zwykłym rachunku bankowym.

Lokata terminowa – plusy założenia lokaty bankowej

Plusem lokaty są niewątpliwie odsetki – oprocentowanie jest wyższe niż na koncie oszczędnościowym. Bank zniechęca nas także do podejmowania przedwcześnie swoich oszczędności, bowiem często wypłacenie środków z lokaty przed terminem oznacza utratę odsetek. Istnieją wyjątki od tej reguły – banki umożliwiają np. wypłacenie za darmo i bez utraty odsetek określonej kwoty z lokaty w miesiącu lub w ciągu jej trwania, jeżeli będziesz potrzebować nagle dodatkowych pieniędzy.

Lokata terminowa – powstrzymuje Cię od naruszania oszczędności

Wszyscy wiemy, jak może skończyć się oszczędzanie na określony cel w domu. Od czasu do czasu podbierasz nieduże kwoty z oszczędności na zakupy, które wcale nie są niezbędne. W efekcie – oszczędzanie wydłuża się, bo określona kwota wcale nie wzrasta zgodnie z planem. Lokata zapobiega wyciąganiu pieniędzy z oszczędności – jeżeli wyjmiesz pieniądze z lokaty przed terminem, utracisz odsetki.

Co prawda obecnie banki mogą zaproponować np. jedną bezstratną wypłatę z lokaty do określonej kwoty, ale w innym wypadku – tracisz odsetki przez zerwanie umowy. Środki na lokacie są więc zamrożone, a przy stałym oprocentowaniu na zakończenie lokaty dostajesz dokładnie tyle, ile zostało wyliczone na początku. Takiej pewności nie daje zmienne oprocentowanie, zależne od stopy procentowej. Ponadto im częściej bank kapitalizuje Twoje oszczędności, czyli dolicza je do pierwotnej sumy, tym większe są kolejne odsetki i co za tym idzie – ostateczna suma do wypłaty.