Naciśnij enter aby zobaczyć wyniki lub esc aby anulować.

Czy warto inwestować małe kwoty?

Inwestowanie – w przeciwieństwie do oszczędzania – kojarzy się z giełdą, dużymi kwotami, maksymalizacją zysków i ryzykiem strat, które mogą być nawet wyższe od włożonego kapitału w najgorszych przypadkach. Mogłoby się wydawać, że inwestowanie małych kwot jest bezsensowne i lepsze w takim wypadku będzie założenie nawet nisko oprocentowanego konta oszczędnościowego. Jak jest naprawdę – czy warto inwestować małe kwoty?

 

Im więcej pieniędzy inwestujesz w tzw. fundusze agresywne, tym większe zyski możesz otrzymać, ale wówczas ryzykujesz także stratami finansowymi. Na szczęście początkujący inwestorzy mogą uczyć się inwestowania w fundusze bezpieczne, czyli np. obligacje skarbowe.

O ile przed inwestowaniem warto posiadać zaplecze finansowe umożliwiające przeżycie co najmniej pół roku bez pracy, o tyle nie musisz inwestować ogromnych kwot – a na pewno nie całych swoich oszczędności! Człowiek uczy się na błędach, jednak nie powinno go to wiele kosztować.


Czy warto inwestować małe kwoty?

Tak – podobnie jak warto co miesiąc odkładać niewielką kwotę, niż nie robić tego w ogóle, sądząc, że małe oszczędności się nie opłacają. Znasz przysłowie ziarnko do ziarnka, aż zbierze się miarka? Podobnie jest z finansami.

 

Jeżeli chcesz przed inwestowaniem zebrać większą kwotę, na dobry początek możesz odkładać pieniądze na lokacie lub koncie oszczędnościowym. Powinieneś mieć możliwość regularnego dokładania małych kwot do oszczędności, a odsetki powinny regularnie się kapitalizować, aby kolejne były liczone od powiększonego kapitału.

 

Najbezpieczniejsza forma inwestowania nawet małych kwot to obligacje skarbowe. Nawet doświadczonym inwestorom zdarza się dla pewności trzymać w obligacjach pewną część środków jako formę zabezpieczenia. Ważne jest – na różnym poziomie doświadczenia – aby wybrać kilka różnych form inwestowania, a nie lokować wszystkie środki w jeden rodzaj inwestycji.

 

Eksperci finansowi jako formę inwestowania wymieniają także pożyczki społecznościowe, polegające na pożyczaniu małych kwot i zarabianiu na niedużych odsetkach. Chociaż pożyczek społecznościowych można udzielać poprzez specjalne serwisy, na których użytkownicy są zobligowani do podawania prawdziwych danych, z rzetelnością pożyczkobiorców bywa różnie.

W co inwestować pieniądze?

Inwestowanie w porównaniu do oszczędzania jest aktywnym sposobem na pomnażanie pieniędzy i maksymalizację zysków w krótkim lub dłuższym okresie. Gdyby porównać oprocentowanie i zyski płynące z inwestycji pewnej kwoty oraz zyski z oprocentowania konta oszczędnościowego czy lokaty, na którą zostałaby wpłacona ta sama suma, okazałoby się, że inwestowanie pozwala zarobić znacznie więcej. Jest jednak też ryzykowne. W co inwestować pieniądze?

 

Rodzaje inwestycji możemy podzielić według celu inwestycyjnego. W takim zestawieniu inwestycje są podzielone na bezpieczne i przynoszące stosunkowo niewielkie zyski oraz na agresywne – czyli najbardziej ryzykowne (można utracić nawet cały włożony kapitał!), ale też najbardziej opłacalne pod względem zysków.

Inwestycje – jakie są rodzaje inwestycji?

Najbezpieczniejsze inwestycje dla początkujących w temacie inwestowania to fundusze rynku pieniężnego, czyli takie, których środki są lokowane w bezpieczne instrumenty finansowe (bony skarbowe, obligacje z terminem wygaśnięcia krótszym niż rok, lokaty), oraz fundusze papierów dłużnych (w tym obligacje skarbowe z długim terminem wykupu, komunalne.

 

Dzięki tym funduszom można gromadzić oszczędności przez dłuższy czas, osiągając większe zyski w porównaniu do tradycyjnych lokat bankowych czy kont oszczędnościowych. Fundusz papierów dłużnych nie inwestuje w akcje, więc inwestycja nie jest obarczona dużym ryzykiem strat. Inwestycje w obligacje i bony skarbowe są nazywane także funduszami stabilnego wzrostu.

W co opłaca się inwestować pieniądze?

Na to pytanie można odpowiedzieć dwojako, wymieniając zarówno fundusze inwestycyjne, jak i przyszłe cele inwestycji: godną emeryturę czy studia dzieci. Największe zyski przynoszą fundusze akcji, ale są one przeznaczone dla osób doświadczonych w inwestowaniu i mających zaplecze finansowe na wypadek utraty kapitału – a nawet strat przewyższających włożony kapitał. Do tematu inwestowania na emeryturę i studia dzieci można podejść dwojako.

 

Z jednej strony – jak najwcześniej założyć IKE lub IKZE, a dla dzieci – długoterminową lokatę lub konto oszczędnościowe, do którego dziecko otrzyma dostęp w wieku 18 lat, lub od razu zacząć inwestowanie w bezpieczne obligacje, aby z czasem nabrać doświadczenia i podejmować choćby minimalne ryzyko dla dużo większych zysków. W miarę jedzenia rośnie apetyt – jednak aby się nie przejeść, chociaż na początku trzeba być ostrożnym.

 

Jak zacząć inwestować i nie stracić?

Inwestowanie jest kuszące w porównaniu do oszczędzania, pozwala bowiem nie tylko na odłożenie pieniędzy na przyszłość czy na określony cel, ale także na maksymalizację zysków. Dzięki inwestowaniu mówimy, że pieniądze same na siebie pracują. Kiedy zacząć inwestować i jak inwestować, aby nie stracić całego włożonego w inwestycję kapitału, a co gorsza – żeby nie wygenerować straty większej niż kapitał?

 

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez mało doświadczone osoby w inwestowaniu jest włożenie całego kapitału w jedną rzecz: to błąd, ponieważ lepiej rozbić inwestycje na trzy różne kategorie niż wkładać cały majątek w jedną szufladę.

 

Ponadto inwestycji nie powinno się prowadzić, kiedy ma się niespłacone zadłużenia (nieopłacone rachunki, zaległe pożyczki, nieregulowany kredyt czy zadłużenie na karcie kredytowej) oraz kiedy nie ma się oszczędności poza nadwyżką gotówki do zainwestowania. Jeżeli inwestycja się zupełnie nie powiedzie, oszczędności pozwolą Ci przetrwać na wypadek utraty pracy, choroby itp.

W co inwestować, aby nie stracić pieniędzy?

Trudno powiedzieć, w co inwestować, aby nie stracić kapitału. Sytuacja na rynkach finansowych zmienia się z każdym miesiącem i tylko niektórzy inwestujący twierdzą, że są w stanie przewidzieć wydarzenia z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, obstawiając za pewnik niektóre inwestycje. Czy warto inwestować np. w obligacje skarbowe?

 

Eksperci finansowi twierdzą, że jednym z bezpiecznych sposobów na inwestowanie są fundusze inwestycyjne, które możemy podzielić na fundusze rynku pieniężnego (różne papiery wartościowe) oraz fundusze obligacji (skarbowe, korporacyjne, komunalne).

Czym różnią się od siebie inwestycje?

Jako początkujący inwestor indywidualny zapewne będziesz chciał zainwestować stosunkowo niewielką kwotę na dość krótki okres, aby przekonać się, jak to jest inwestować w ogóle. Inwestowanie małymi krokami jest lepsze od rzucania się na głęboką wodę i ryzykowania oszczędnościami.

 

Najmniejszym ryzykiem – ale też mniejszymi w porównaniu do tzw. inwestycji agresywnych zyskami – charakteryzują się lokaty, fundusze obligacji, fundusze dłużnych i wierzycielskich papierów wartościowych. Fundusze agresywne polegają zaś na inwestowaniu w akcje, które zmieniają się bardzo dynamicznie w zależności od wahań rynkowych. Do tak ryzykownych inwestycji potrzebna jest wiedza na temat rynku kapitałowego i doświadczenie w inwestowaniu.

Lepiej oszczędzać czy inwestować?

Chociaż oszczędzanie nie jest tym samym co inwestowanie, często myślimy o nich w tej samej kategorii – jako o drodze do pozyskania dodatkowej gotówki na wszelki wypadek czy określony cel. Oszczędzamy, aby odłożyć pieniądze na przyszłość – w tym samym celu inwestujemy, chociaż dzięki inwestycjom możemy skuteczniej pomnożyć swoje pieniądze. Jaka jest różnica między oszczędzaniem a inwestowaniem? Czy lepiej oszczędzać, czy inwestować?

Oszczędzać możemy np. na rachunku oszczędnościowym, na lokacie krótkoterminowej lub długoterminowej. Już najmłodsi uczą się oszczędzania w świnkach skarbonkach, jednak tak samo szybko dowiadują się, że pieniądze powinny na siebie pracować i dlatego warto inwestować – żeby pomnażać swoje zyski. O ile jednak oszczędzanie wiąże się z małymi stratami, o tyle z inwestowaniem jest inaczej. Mimo że pozwala na maksymalizację zysków, nie jest aż tak bezpieczne jak bierne oszczędzanie.


Oszczędzanie a inwestowanie – różnice

W przypadku oszczędzania na lokacie można co najwyżej stracić odsetki w przypadku wcześniejszej wypłaty pieniędzy z konta. Inwestowanie niesie ze sobą większe ryzyko, można bowiem stracić nawet większą część zainwestowanego kapitału lub totalną kwotę. Najgorsze przypadki lekkomyślnych inwestycji mogą przynieść nawet straty wyższe od zainwestowanego kapitału, dlatego inwestowanie pieniędzy zamiast oszczędzania musi być przemyślane.

Lepiej oszczędzać czy inwestować?

Oprocentowanie inwestycji jest zdecydowanie wyższe niż lokat oszczędnościowych, więc im większy kapitał, tym lepsze zyski – jednak trzeba liczyć się z jego utratą w najbardziej pesymistycznej wersji. Oszczędzanie jest nazywane przez ekspertów tzw. bezpiecznym graniem, a inwestowanie – ryzykownym.

 

Oszczędzanie ma na celu bezpieczne przechowywanie pieniędzy z minimalnym zyskiem, a inwestowanie – większe pomnażanie pieniędzy z ryzykiem ich utraty. Inwestować można w produkty bankowe, ale także w złoto, akcje, alkohole czy nawet sztukę, aczkolwiek w wielu pobocznych dziedzinach inwestycji trzeba posiadać wiedzę – chociażby na temat współczesnej wyceny dzieł i szacowania ich przyszłej wartości.

 

Inwestowanie jest długoterminowe w przeciwieństwie do stosunkowo krótkotrwałego oszczędzania na rachunkach i lokatach. Jednak oszczędzanie pozwala nam na wypracowanie pewnego zapasowego funduszu, np. w postaci kilku wynagrodzeń. Dzięki oszczędzaniu jesteśmy w stanie stworzyć tzw. poduszkę finansową, zapewniającą miękkie lądowanie w razie utraty pracy, a także zebrać środki na inwestowanie.

Jak oszczędzać na emeryturę?

Nigdy nie jest za wcześnie na myślenie o emeryturze, nawet jeśli nie minęło Ci jeszcze ćwierć życia. Zawsze wydaje nam się, że będziemy mieli czas na oszczędzanie na emeryturę, jednak lata lecą, a oszczędności nie przybywa. Nawet jeżeli zarabiamy dużo, a odkładamy mało, w ciągu kilku lat przed emeryturą nie będziemy w stanie nadrobić żadną lokatą kwoty, jaką zaoszczędzilibyśmy przez co najmniej 30 lat. Jak oszczędzać na emeryturę?

Oprócz oczywistej odpowiedzi, czyli – jak najwcześniej, warto wiedzieć, czy pieniądze na emeryturę odkładać na koncie oszczędnościowym, czy na lokacie? Inwestować – ale w co? Kiedy liczba osób w wieku emerytalnym będzie rosnąć, a liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce będzie maleć, emerytury nie będą jawić się w jasnych kolorach. Jak oszczędzać na emeryturę, aby po definitywnym zakończeniu pracy utrzymać właściwy dla siebie poziom życia?

Jak oszczędzać na emeryturę: IKE i IKZE

IKE (Indywidualnym Koncie Emerytalnym) oraz IKZE (Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego) mają limitowane wpłaty (odpowiednio 3-krotność prognozowanego, średniego wynagrodzenia na dany rok oraz 1,2-krotność tegoż wynagrodzenia), a dzięki IKZE możesz zmniejszyć podatek dochodowy. Ponadto korzystając z IKE lub IKZE nie płacisz podatku od zysku kapitałowego. Wypłaty z IKE i IKZE także są obłożone zasadami, takimi jak ukończenie danego wieku czy dokonywanie wpłat przez konkretny czas.

Jak oszczędzać na emeryturę: lokaty i inwestycje

Eksperci przyznają, że oszczędzanie na emeryturze na lokacie długoterminowej zdecydowanie nie wystarczy, jeżeli chcemy zachować po zakończeniu pracy dotychczasowy poziom życia. Lokaty w porównaniu do innych produktów bankowych mogą być za nisko oprocentowane, dlatego – owszem – warto mieć lokatę, ale jako jeden ze sposobów oszczędzania na emeryturę. Warto także inwestować np. w nieruchomości (chociażby stały wynajem daje comiesięczny dopływ gotówki, dla niektórych stanowiący obecnie nawet połowę miesięcznej wypłaty).

Jak oszczędzać na emeryturę: pamiętaj o inflacji

Planowanie oszczędzania na emeryturę powinno brać pod uwagę inflację. Załóżmy, że chcesz odkładać 300 zł miesięcznie przez X lat. Bierzesz pod uwagę obecne wydatki i bieżącą stopę życiową – nie zastanawiasz się jednak nad tym, że za 40 lat za taką samą kwotę będziesz w stanie kupić mniej niż dzisiaj. Pamiętaj, że kwota ta powinna zostać podwyższona – wówczas dowiesz się, ile tak naprawdę musisz miesięcznie oszczędzać dzisiaj, aby za 40 lat zachować godny poziom.

 


Jeżeli wydaje Ci się, że oszczędzanie na emeryturę z Twojej niskiej wypłaty jest niemożliwe, przeanalizuj swoje wydatki, a także poszukaj innych dróg zarobku – może znajdziesz czas na dodatkową pracę, która nie zajmie Ci zbyt wiele czasu wolnego, a dzięki niej zarobisz chociaż kilkaset złotych na przyszłą emeryturę.


Różnica między kredytem a pożyczką

Jeżeli brakuje Ci pieniędzy w domowym budżecie, na pewno zastanawiasz się nad pożyczką od znajomych i rodziny. Jeśli jednak nie chcesz obarczać ich swoimi problemami albo zwyczajnie nie masz od kogo pożyczyć pieniędzy, zaczynasz zastanawiać się między pożyczką a kredytem. Czy wiesz, jaka jest różnica między kredytem a pożyczką i dlaczego od banku możesz nie dostać kredytu, a firma pożyczkowa udzieli Ci pożyczki o podobnej wysokości?

Pożyczka jest udzielana przez instytucje pozabankowe, nazywane potocznie firmami pożyczkowymi. Działają one na nieco innych zasadach niż banki udzielające kredytów, które są obarczone przeważnie większymi formalnościami, a decyzja o ich przyznaniu lub odmowie trwa dłużej. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?

Pożyczka może być udzielona bez BIK

BIK to Biuro Informacji Kredytowej, do którego banki podają informacje o swoich klientach: wnioskach o kredyty i zaciągniętych kredytach (spłaconych, niespłaconych, w trakcie spłaty), otwartych kartach kredytowych, debetach na koncie itp. Dzięki temu w Twojej historii kredytowej w BIK widać, czy Twoje dotychczasowe kredyty były spłacane regularnie. Jeżeli tak nie było – bank może odmówić przyznania Ci kredytu, bo nie jesteś dla niego rzetelną osobą. Natomiast niektóre firmy pożyczkowe udzielają pożyczek bez BIK – za to mogą sprawdzić swoich klientów w rejestrach długów.

Pożyczka może być udzielona całkowicie online

Kolejna różnica między pożyczką a kredytem to sposób jej udzielenia. Pożyczka online nie wymaga od Ciebie osobistej wizyty w jakiejkolwiek placówce firmy pożyczkowej – wszystkie formalności dopełniane są online, a umowę do podpisania może przywieźć Ci do domu kurier. Banki także udzielają pożyczek online, ale jak kredyty mogą być one obarczone bardziej wymagającymi formalnościami i wymagać obecności w placówce. W przypadku małych kredytów banki też sprawdzają klienta w BIK.

Pożyczka może być zupełnie darmowa

To bardzo interesująca różnica między kredytem a pożyczką. O ile kredyty są oprocentowane i banki liczą sobie także prowizję, o tyle firmy pożyczkowe często udzielają pierwszym klientom całkowicie darmowych pożyczek. Na przykład pożyczasz 1000 zł – i po miesiącu oddajesz 1000 zł.

Różnica między kredytem a pożyczką według prawa

Zgodnie z przepisami prawa kredytu może udzielić tylko bank – taka jest zgodna z prawem nazwa tego zobowiązania finansowego, którego przeznaczenie zostało określone w umowie z bankiem (czyli kredyt jest hipoteczny, na samochód itp.). Kredyt jest regulowany przez Prawo Bankowe, a pożyczka – przez Kodeks Cywilny. Teoretycznie umowa pożyczki może mieć dowolną formę (np. mailową), ale zwykle podpisuje się dokumenty przywiezione przez kuriera.

Domowy budżet krok po kroku

Jak ułożyć budżet domowy, aby od dziesiątego do dziesiątego nie brakowało nam pieniędzy zarówno na podstawowe potrzeby życiowe, jak i na przyjemności, którym tak trudno nam odmówić, niezależnie od tego, czy to kino, teatr, czy piwo ze znajomymi na mieście?

Domowy budżet krok po kroku jest łatwy do ułożenia, chociaż wypełnianie komórek w Excelu czy tabelek w zeszycie może na początku zniechęcić. A przecież chodzi tu o Twoje pieniądze! Wystarczy poświęcić trochę czasu na podliczenie naszych dotychczasowych wydatków i zaplanowanie ich na kolejny miesiąc, a także wziąć pod uwagę oszczędności na cele długofalowe.

Podziel domowy budżet na kilka kategorii

Jedzenie, higiena, rozrywka, sport, rachunki – to kilka przykładowych kategorii w budżecie domowym. Niektóre z nich mogą charakteryzować się stałymi kwotami co miesiąc jak rachunki (nie licząc ewentualnych nadpłat lub niedopłat), karnet na siłownię, kupowane regularnie środki czystości; inne będą się zmieniać jak np. wydatki na rozrywkę.

Aby dowiedzieć się, ile faktycznie wydajesz co miesiąc, musisz policzyć dotychczasowe wydatki włącznie z najmniejszymi przekąskami za złotówkę, bo nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile sumarycznie kosztują Cię co miesiąc kawy i drożdżówki kupowane np. 3 razy w tygodniu przed pracą. Złotówka do złotówki… i zbierze się stówka.

Ogranicz zbędne wydatki w budżecie domowym

Czyli np. wspomniane kawy i drożdżówki. Pożeraczem finansów w budżecie domowym są także obiady na mieście. Wiadomo, że dzięki nim oszczędzasz czas na gotowaniu, ale jeżeli podliczysz choćby tygodniowy budżet na lunche, okaże się, że za tę kwotę można by kupić nie tylko składniki na obiad, ale też inne produkty do domu… w tym nawet nieszczęsne przekąski. Zbędne wydatki to także płacenie za lejącą się bezsensownie podczas mycia zębów czy naczyń wodę, prąd zużywany przez urządzenia w trybie stand by itp.

Oszczędzaj długofalowo i na lokacie lub koncie oszczędnościowym

Jeśli marzą Ci się zagraniczne wakacje za kilka tysięcy złotych, musisz w końcu zacząć na nie oszczędzać w budżecie domowym. Lepiej zbierać chociaż po 100 zł miesięcznie niż nie zbierać nic i nie spełnić swojego marzenia, bo Cię na nie stać. Może i nie stać się teraz, ale dzięki oszczędzaniu na koncie oszczędnościowym wszystko może stać się możliwe.

Konto oszczędnościowe ma tę przewagę nad lokatą, że środki na nim nie są zamrożone. Oprocentowanie jest niższe, ale co miesiąc możesz wpłacać na konto oszczędnościowe wybraną kwotę, a kiedy dopadnie Cię pilna potrzeba, bezpłatnie i bez utraty odsetek wyciągniesz z niego określoną kwotę – bez brania pożyczki do spłaty, która mogłaby się nie zmieścić w budżecie domowym.

Dlaczego warto założyć lokatę?

Lokata krótkoterminowa lub długoterminowa to jeden z produktów bankowych, oprócz np. konta oszczędnościowego, pozwalający na odłożenie określonej kwoty na wybrany okres, podczas którego pieniądze na siebie pracują. Każda lokata jest oprocentowana, a oprocentowanie może być mniejsze lub większe w zależności od wpłaconych środków pieniężnych oraz czasu trwania lokaty. Dlaczego warto założyć lokatę?


Kiedy zakładasz lokatę, przekazujesz bankowi swoje środki pieniężne na przechowanie na określony czas. Po upływie tego okresu otrzymujesz swoje pieniądze z powrotem, powiększone o odsetki. Jak nie jest trudno zgadnąć, lokata opłaca się bardziej niż trzymanie pieniędzy w skarpecie, skąd możesz dowolnie podkradać samemu sobie oszczędności. Tymczasem w przypadku lokaty korzystanie z oszczędności jest ograniczone. Dlaczego warto założyć lokatę?

Lokata terminowa – najpopularniejszy sposób oszczędzania?

Banki oferują wiele rodzajów lokat, z czego jedne z najpopularniejszych lokat to lokaty terminowe: krótkoterminowe i długoterminowe. Oprocentowanie lokaty jest zależne m.in. od czasu, na jaki lokata została założona, oraz wysokości wpłaconych środków. Lokatę zamiast konta oszczędnościowego najczęściej wybierają osoby, które mają dużo pieniędzy do odłożenia i chcą, aby nie leżały bezczynnie na zwykłym rachunku bankowym.

Lokata terminowa – plusy założenia lokaty bankowej

Plusem lokaty są niewątpliwie odsetki – oprocentowanie jest wyższe niż na koncie oszczędnościowym. Bank zniechęca nas także do podejmowania przedwcześnie swoich oszczędności, bowiem często wypłacenie środków z lokaty przed terminem oznacza utratę odsetek. Istnieją wyjątki od tej reguły – banki umożliwiają np. wypłacenie za darmo i bez utraty odsetek określonej kwoty z lokaty w miesiącu lub w ciągu jej trwania, jeżeli będziesz potrzebować nagle dodatkowych pieniędzy.

Lokata terminowa – powstrzymuje Cię od naruszania oszczędności

Wszyscy wiemy, jak może skończyć się oszczędzanie na określony cel w domu. Od czasu do czasu podbierasz nieduże kwoty z oszczędności na zakupy, które wcale nie są niezbędne. W efekcie – oszczędzanie wydłuża się, bo określona kwota wcale nie wzrasta zgodnie z planem. Lokata zapobiega wyciąganiu pieniędzy z oszczędności – jeżeli wyjmiesz pieniądze z lokaty przed terminem, utracisz odsetki.

Co prawda obecnie banki mogą zaproponować np. jedną bezstratną wypłatę z lokaty do określonej kwoty, ale w innym wypadku – tracisz odsetki przez zerwanie umowy. Środki na lokacie są więc zamrożone, a przy stałym oprocentowaniu na zakończenie lokaty dostajesz dokładnie tyle, ile zostało wyliczone na początku. Takiej pewności nie daje zmienne oprocentowanie, zależne od stopy procentowej. Ponadto im częściej bank kapitalizuje Twoje oszczędności, czyli dolicza je do pierwotnej sumy, tym większe są kolejne odsetki i co za tym idzie – ostateczna suma do wypłaty.

Dla kogo konto oszczędnościowe?

Konto oszczędnościowe to jedna z alternatyw dla lokaty oszczędnościowej. Konto oszczędnościowe w porównaniu do lokaty ma mniej restrykcyjne warunki, np. można z niego skorzystać w czarnej godzinie, kiedy na wczoraj potrzebujemy szybkiego zastrzyku gotówki. Wówczas nie tracimy odsetek, jak mogłoby się to zdarzyć w przypadku naruszenia środków zgromadzonych na lokacie krótkoterminowej czy długoterminowej, chociaż istnieją oczywiście wyjątki od reguły.


Chociaż utraty odsetek za wypłatę pieniędzy z konta oszczędnościowego lub lokaty mogą budzić oburzenie: “Przecież to moje pieniądze, których teraz potrzebuję!”, banki wprowadzają ich tylko w celach zarobkowych. Opłaty za wyciągnięcie pieniędzy z konta oszczędnościowego więcej niż raz w miesiącu mają zniechęcać do korzystania z oszczędności – to tak, jakby ktoś próbował odsunąć Cię od rozbicia świnki skarbonki. Mimo tego po wyciągnięciu pieniędzy z konta oszczędnościowego nie tracisz odsetek. Dla kogo jest zatem konto oszczędnościowe?

Konto oszczędnościowe dla małego budżetu

Konto oszczędnościowe jest przede wszystkim dla osób, które mają stosunkowo małe oszczędności, i chcą regularnie wpłacać małe kwoty na poboczny rachunek, np. od 50 zł w górę z każdej wypłaty, aby w ciągu roku uzbierać określoną sumę na jakiś cel.

Konto oszczędnościowe pomaga także gromadzić nieduże środki na wszelki wypadek. Jeżeli założymy, że jedna wypłata z konta oszczędnościowego w miesiącu jest darmowa i nie powoduje utraty żadnych odsetek, w naprawdę czarnej godzinie możemy użyć środków z konta oszczędnościowego.

Konto oszczędnościowe dla osób nie lubiących zamrażać pieniędzy

W porównaniu do lokaty konto oszczędnościowe nie zamraża naszych pieniędzy. Możemy z nich dowolnie korzystać (oczywiście pamiętając o ewentualnej opłacie za kolejne wyciągnięcie środków z konta), tymczasem środki na lokacie zostają zamrożone na określony czas – i dopiero potem możemy odebrać je z odsetkami.

Jeżeli z jednej strony chcesz, żeby pieniądze na siebie pracowały, ale z drugiej strony – chcesz mieć do nich dostęp na wszelki wypadek bez utraty odsetek, bo tak czujesz się bezpieczniej, wybierz konto oszczędnościowe. Co prawda oprocentowanie na koncie oszczędnościowym jest niższe niż na lokacie, ale masz dużą swobodę ruchów w zakresie wpłacania i wypłacania środków.

Jak przenieść konto do innego banku?

Wprowadzenie nowych opłat za prowadzenie rachunku bankowego, intratna oferta od konkurencyjnego banku dla kredytowiczów, opłacalny rachunek oszczędnościowy w limitowanym okresie, wyjazd za granicę – to jedne z wielu prawdopodobnych przyczyn przenoszenia konta bankowego do innego banku. Jak przenieść konto do innego banku, nie tracąc czasu i pieniędzy?


Przeniesienie konta bankowego do innego banku nie jest skomplikowane Jeżeli chcemy, w większości formalności może nas wyręczyć nowy bank. Jedynym problemem może być fakt, że likwidacja obecnego konta bankowego może nie odbyć się od ręki, ale ten proces jest zależny oczywiście od banku i okresu wypowiedzenia, jaki mamy określony w umowie.

W 2010 roku Związek Banków Polskich stworzył rekomendację zarządzającą, aby każdy bank ułatwiał swoim klientom przeniesienie konta do innego banku. Na czym polega przeniesienie konta do innego banku?

Przeniesienie konta do innego banku – bank załatwia formalności za Ciebie

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy banku w przeniesieniu konta, musisz udać się osobiście do placówki i wypełnić specjalny formularz, czyli wniosek o przeniesienie konta, oraz pełnomocnictwo, aby bank mógł działać w Twoim imieniu. Możesz go złożyć albo w swoim dotychczasowym banku, albo w nowym, aczkolwiek wówczas powinieneś mieć już w nim otworzony rachunek.

W takim przypadku wniosek o przeniesienie konta złożysz nawet online na stronie Twojego nowego banku – on zajmie się komunikacją z Twoim poprzednim bankiem. Jeżeli z jakiegoś powodu wniosek zostanie odrzucony (np. ze starego konta bank pobiera raty kredytu, rachunek jest powiązany z lokatą oszczędnościową), zostaniesz o tym poinformowany.

We wniosku o przeniesienie konta bankowego jest określone, jakie instytucje bank ma poinformować o zmianie numeru konta w Twoim imieniu. Taką informację musi dostać urząd skarbowy, ZUS, a także Twój pracodawca. Bank zamknie także wszelkie polecenia płatności z Twojego konta – zostaną automatycznie przeniesione na nowe.

Przeniesienie konta do innego banku – samodzielnie

Samodzielne przeniesienie konta do innego banku trwa dłużej, wymaga Twoich osobistych działań (bank Cię nie wyręcza) i oznacza więcej dokumentacji. Najpierw musisz złożyć wniosek zamknięcie konta w starym banku i otworzyć rachunek w nowym banku – numer nowego konta bankowego przekazujesz pracodawcy, urzędowi skarbowemu i ZUS-owi obowiązkowo oraz aktualizujesz wszędzie tam, gdzie był podany. Musisz pamiętać także o zamknięciu poleceń płatności w starym koncie i wprowadzeniu stałych, comiesięcznych przelewów automatycznych w nowym. Samodzielne przenoszenie konta bankowego trwa dłużej i wymaga więcej czasu, warto więc skorzystać z pomocy banku, aby Cię wyręczył. Ty w tym czasie możesz zastanowić się np. nad lokatą w nowym banku, której propozycję możesz otrzymać.